Nefel(o)-

Término Definición
Nefel(o)-
significa nube: nefelometría.